Bratislava, 11. október 2020 – spoločnosť Trenčianske minerálne vody a.s. si vo svojej novej kampani #prelepšídeň uvedomuje, že nielen v ťažkých časoch je dôležité vnímať MY namiesto Ja. Práve preto je vzájomná podpora a ohľaduplnosť voči ostatným a okoliu čoraz viac dôležitá. Skúsme sa nachvíľu zastaviť a vnímať, čo sa deje okolo nás. Mitická počas nasledujúcich mesiacov predstaví ľudí, ktorí prostredníctvom projektov rôzneho zamerania menia našu spoločnosť k lepšiemu.

 

“Myslím si, že je ten správny čas upriamiť pozornosť na to pozitívne a prospešné čo sa deje okolo nás. Čoraz viac ľudí sa venuje aktivitám či projektom, ktoré zlepšujú naše okolie a medziľudské vzťahy. Veríme, že sa môžeme najvzájom inšpirovať a každý z nás tak môže spraviť niečo #prelepšídeň. Nová kampaň má formu príbehov ľudí, ktorí svojím konaním a prístupom k životu pozitívne menia svoje okolie. Sú to obyčajní ľudia, ktorí veria v silu jednotivca a dokážu motivovať k zmene.”, vyjadrila sa Monika Mišíková, Marketingová manažérka spoločnosti Trenčianske minerálne vody a.s. Kampaň #prelepšídeň prezentuje obyčajných ľudí, ktorí menia našu spoločnosť k lepšiemu.

 

Ako prvú Mitická predstavuje Karinu Andrášikovú, sociálnu pracovníčku občianskeho združenia Mládež ulice (viac o aktivitách nájdetu na mladezulice.sk a na facebook.com/mladezulice )

 

Povedz nám niečo o sebe

Mám 33 rokov, práci s ľuďmi sa venujem už asi 12 rokov. Vždy som mala pocit, že sa veľmi malá pozornosť venuje ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti a ktorých často vnímame ako tých, „ktorí si za svoje problémy môžu sami“. Za jednu z najdôležitejších hodnôt v mojom živote považujem láskavosť. Preto som začala pracovať s ľuďmi, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách.

 

Čomu sa venuješ, čo je náplňou tvojej práce?

Pracujem ako sociálna pracovníčka pre organizáciu Mládež ulice. Venujem sa deťom, mládeži a rodinám, ktoré prechádzajú náročnými životnými obdobiami a potrebujú v tejto situácii podporu a sprevádzanie. Medzi moje hlavné projekty patria Nízkoprahové programy pre deti a mládež. Tie sú pre mladých ľudí, teenagerov, ktorí svoj voľný čas trávia na ulici, nudia sa, častokrát nenavštevujú žiadne krúžky z rôznych dôvodov a tiež pre mladých ľudí, ktorí majú rizikové správanie. Máme pre nich klub pre mladých, kde môžu prísť, tráviť tu voľný čas a kde je tu pre nich sociálny pracovník, ktorí ich podporí v čase kedy im nie je ľahko. Ďalším z hlavných projektov je Rodinný program. Ten je určený pre rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácií a potrebujú sociálne poradenstvo. Chodievam priamo domov do rodín a podporujem ich pri riešení týchto situácií.

 

Venujem sa deťom, mládeži a rodinám, ktoré prechádzajú náročnými životnými obdobiami a potrebujú v tejto situácii podporu a sprevádzanie.

 

 
Obrázok, na ktorom je vonkajšie, osoba, obrubník
Automaticky generovaný popis
Karin Andrášiková pred komunitným centrom „Stará jedáleň“

 

Ktorý z tvojich projektov považuješ za najdôležitejší?

Všetky naše projekty sú mimoriadne dôležité, pretože sa venujú komplexne celému systému života mladého človeka – jeho voľného času, dospievaniu, rodiny či školy. Myslím si však,  že aktuálne najviac času investujeme do rozvoja klubu pre mladých, ktorí sme otvorili v komunitnom centre „Stará jedáleň“. Mladí ľudia sem môžu prísť každý pracovný deň v poobedných časoch, tráviť tu voľný čas, rozprávať sa so sociálnym pracovníkom, zapojiť sa do rozvoja sídliska, organizovanie komunitných podujatí a pod. Na otvorení klubu pre mladých sme intenzívne pracovali od roku 2016. V budove, v ktorej je komunitné centrum aj klub pre mladých sme museli prejsť komplexnou rekonštrukciou, čo nám zabralo takmer 4 roky. Práve teraz v októbri  sa konala slávnostná kolaudácia a komunitná akcia v podobe „otváračky“ pre verejnosť

 

Mojou motiváciou je to, že verím že svojou prácou môžem reálne ovplyvniť niečí život v pozitívnom zmysle.

  

Obrázok, na ktorom je text, trávnik, budova, vonkajšie

 

Automaticky generovaný popis

 

Karin spolu deťmi, ktoré chodievajú do komunitného centra „Stará jedáleň“

 

Ako môže každý z nás zlepšiť život vo svojom okolí?

Myslím si, že stačí ak sa ľudia začnú zaujímať viac o okolie. Komunitu tvoria ľudia a ich činnosti, takže stačí naozaj veľmi málo a na sídlisku sa nám môže žiť lepšie. Od zorganizovania pikniku pre susedov, vytvorenia priestoru pre to, aby mladí ľudia mohli svoje nápady realizovať priamo na sídlisku, po zbieranie odpadkov, spoločné hranie hier, ale najmä budovanie vzťahov a zaujímaním sa o životy tých druhých.

 

Komunitu tvoria ľudia a ich činnosti, takže stačí naozaj veľmi málo a na sídlisku sa nám môže žiť lepšie.

 

Obrázok, na ktorom je osoba, vnútri, ľudia

 

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je text, budova, vonkajšie, grafiti

 

Automaticky generovaný popis

 

 
Karin pri vstupe do komunitného centra „Stará jedáleň“ a v centre pri spoločných aktivitách

 

Myslím si, že na to aby ste konali dobro vo vašom meste, alebo na vašom sídlisku nemusíte byť profesionál.

 

Karin Andrášiková, Mládež ulice

 

Pozrite si celý príbeh Karin na našom YouTube kanáli.  

 

Viac zaujímavých videí nájdete na nasom YuoTube kanály .