ŠTATÚT SÚŤAŽE „Slovenská literatúra“

I. Základné ustanovenia Tento Štatút reklamnej súťaže „Slovenská literatúra“, (ďalej len „Súťaž“ alebo aj „súťaž“) upravuje súťažné podmienky jej organizovania a účasti na nej (ďalej len „Štatút„) a predstavuje jediné záväzné pravidlá pre účasť v súťaži.Usporiadateľom...