ŠTATÚT SÚŤAŽE „Súťaž vianočné knihy“.

I. Základné ustanovenia  Tento Štatút reklamnej súťaže „Súťaž o vianočné knihy“, (ďalej len „Súťaž“ alebo aj „súťaž“) upravuje súťažné podmienky jej organizovania a účasti na nej (ďalej len „Štatút„) a predstavuje jediné záväzné pravidlá pre účasť v súťaži. ...

ŠTATÚT SÚŤAŽE „Súťaž o kvalitný Absynt“

I. Základné ustanovenia Tento Štatút reklamnej súťaže „Súťaž o kvalitný Absynt“, (ďalej len „Súťaž“ alebo aj „súťaž“) upravuje súťažné podmienky jej organizovania a účasti na nej (ďalej len „Štatút„) a predstavuje jediné záväzné pravidlá pre účasť v...

ŠTATÚT SÚŤAŽE „Slovenská literatúra“

I. Základné ustanovenia Tento Štatút reklamnej súťaže „Slovenská literatúra“, (ďalej len „Súťaž“ alebo aj „súťaž“) upravuje súťažné podmienky jej organizovania a účasti na nej (ďalej len „Štatút„) a predstavuje jediné záväzné pravidlá pre účasť v súťaži.Usporiadateľom...